ทักษะพื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอล

ทักษะพื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอล

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเล่นวอลเลย์บอลอีกประเภทหนึ่งคือ การส่งบอลและการเซต (Pass and set) ซึ่งการส่งบอลเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ลูกบอลไปสู่เป้าหมายโดยมีวิธีการ หลายแบบ เช่น การส่งบอลด้วยมือล่าง การส่งบอลด้วยมือบน การส่งบอลด้วยมือเดียว การเซตก็ถือว่าเป็นการส่งบอลด้วยมือบนด้วยเช่นกัน

ข้อแนะนำในการส่งลูกด้วยมือบน
การส่งลูกด้วยมือบนวิธีการเล่นพื้นฐานที่ใช้สำหรับเล่นบอลเหนือศีรษะ ผู้เล่นต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเข้าไปเล่นบอลโดยหันหน้าไปยังทิศทางที่ ต้องการส่งบอลไป สัมผัสบอลด้วยด้านในของนิ้วมือโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยประคองลูกบอล ข้อมือและศอกงอ จากนั้นส่งบอลขึ้นไปด้านบนด้วยการดีดนิ้ว ส่งข้อมือ ยืดข้อศอก เอว หัวเข่า และข้อเท้า (ดูภาพประกอบ)

ข้อแนะนำการส่งลูกด้วยมือล่าง (Underhand pass)
ท่า ทางการส่งลูกด้วยมือล่างเหยียดแขนและข้อมือ โดยแขนทำมุมกับลำตัว การเล่นลูกมือล่างควรเคลื่อนที่ไปเล่นบอลโดยให้ลูกบอลอยู่ด้านหน้าลำตัว การบังคับทิศทางของลูกบอลจะใช้หลักการของมุมตกและมุมสะท้อนของแขนที่ส่งบอล (ดูภาพประกอบ)
ภาพที่ 1 ลักษณะของบอลจะลอยขึ้นด้านบน ภาพที่ 2 ลักษณะของบอลจะลอยไปด้านหน้า

ข้อแนะนำในการเซต (Setting)
การ เซตเป็นวิธีการส่งลูกด้วยมือบนชนิดหนึ่งวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการเซตคือ การส่งบอลให้ตัวรุกทำการตบบอล ในการเซตให้ตัวรุกตบบอล บอลควรห่างตาข่ายประมาณ 1-3 ฟุต และมีความสูงเหนือตาข่ายพอสมควรตามลักษณะของการรุกเช่น บอลเร็ว บอลโค้งหัวเสาหน้าและหลังเป็นต้น เทคนิคขั้นสูงในการเซตคือการเซตบอลไปยังตำแหน่งที่คู่ต่อสู้ไม่พร้อมสำหรับ การป้องกัน หรือการเซตที่ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถคาดเดาทิศทางของบอลได้
ลักษณะ ท่าทางพื้นฐานของการเซตคือ เงยหน้าเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อตัวต่ำ ในการกระโดดเซตผู้เล่นต้องสัมผัสบอลเหนือศีรษะขณะที่ลำตัวลอยอยู่จุดสูงสุด ในอากาศ และทิศทางของลูกบอลต้องอยู่ในทิศทางและระดับที่ตัวตบต้องการ (ภาพประกอบ)


ข้อแนะนำการเซตบอลจากบริเวณใดก็ตามควรเซตบอลให้ใกล้เป้าหมายที่ต้องการที่สุด
เมื่อบอลลอยมาต่ำหน้าตาข่าย การเซตต้องทำให้สามารถเล่นบอลลูกนั้นได้ดีขึ้น
เมื่อบอลที่ลอยมามีความสูงเพียงพอ การเซตสามารถเซตได้ทั้งจากตำแหน่ง A และ B (ดูภาพประกอบ)การเซตต้องสามารถให้ตัวตบสามารถปรับจังหวะเวลาในการเข้าตบบอลได้
เราสามารถประเมินคุณภาพการเซตนั้นได้จากกรณีต่อไปนี้
– การเซตบอลลอยเหนือตาข่ายเป้าหมายอยู่ที่ตัวตบ
– ความสามารถในการปรับจังหวะการเซตให้เข้ากับตัวตบ
– ความสามารถในการเซตไปยังทิศทางที่ไม่มีการสกัดกั้น
– ความสามารถในการตัดสินใจหรือรู้ว่าบริเวณใดมีการสกัดกั้นที่ดีหรือไม่ดี
– ความ สามารถในการประเมินสถานการณ์การเล่น ผู้เล่นตัวเซตที่ดีจะต้องรู้ว่าจะเซตบอลไปที่ไหน เวลาไหน อย่างไร ที่จะทำให้การรุกเกิดประสิทธิภาพที่สุด

 

ขอขอบคุณ.. http://manissara.blogspot.com/2010/05/blog-post_664.html

Advertisements